Slobodné hranice vzťahu – rozhovor so mnou v mesačníku Moja psychológia.