Mgr. Janette Šimková

Mgr. Janette Šimková

Kouč, facilitátor, lektor a motivačný speaker

Po dlhoročnej publicistickej tvorbe venovanej sociálno-patologickým javom som vyštudovala  v roku 2009 sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, lebo som chcela naplniť svoju túžbu pomáhať ľuďom a podať im ruku skôr, než stihnú padnúť.

Pri sociálnom poradenstve som zistila, že niektorí klienti nepotrebujú rady, ale prácu na sebe v podobe osobného rozvoja. Objavila som možnosti koučovania, ktoré si ma získalo aj tým, že v ňom ide o rovnocenné partnerstvo medzi koučom a koučovaným.

Koučujem s nadšením, lebo verím, že „každý problém v našom živote v sebe nesie dar – ale takto musíme uvažovať na začiatku, inak tento dar nikdy neobjavíme“, povedal Richard Bach a ja dodávam, že nikdy nie je neskoro hľadať začiatok.

Klienti oceňujú môj ľudský prístup, prácu s emóciami, empatiu, tvorivosť a energiu, ktorú dokážem vložiť do motivácie a inšpirácie. Riadim sa krédom:  „Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať.“ Ja rada náruč otváram, aby som človeku ukázala, že môže s odvahou rozťahovať  krídla.

Napĺňa ma tiež lektorovanie a motivačné prednášanie, tvorím zážitkové workshopy na objavovanie a rozvíjanie potenciálu, kreatívnosti, posilňovanie sebavedomia a dosahovanie rovnováhy medzi osobným a pracovným životom.

Pracujem s klientmi

Individuálne

Exekutívny koučing a životný koučing, poradenstvo, tréning.

V páre

Pri vzťahových problémoch (partnerský koučing, mediácia, poradenstvo pri psychohygienickom rozvode).

S celou rodinou

Facilitácia & mediácia.

So skupinami

Prednášky, semináre, workshopy, kurzy, tréningy, zážitkové víkendy.

Osobnému rozvoju sa venujem od roku 2008, koučingu od roku 2009.  Som certifikovaný kouč RCS, absolvovala som intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný ICF (International Coach Federation). Modelu pre koučing párov a rodiny som sa učila u jedného z najlepších súčasných koučov na svete – Dr. Marilyn Atkinson, PhD., medzinárodne uznávanej školiteľky koučov. Absolvovala som certifikovaný tréning Family and couples coaching od Erickson College International.

Som absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch v Coachinplus pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika.

Využitiu princípov a techník Motivačných rozhovorov, ktoré sú komunikačným prístupom zameraným na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene, som sa učila v 60-hodinovom výcviku u Dr. Jana Soukupa.

Svoje skúsenosti rozvíjam naďalej prostredníctvom tréningov a seminárov zameraných na zručnosti pre pomáhajúcu profesiu.

Som členkou Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC.

  • Mojimi učiteľmi boli a sú: Ján Gabura, Vladimír Labáth, Vladimír Hambálek, Ivan Valkovič, Daniel Hevier, Vladimír Tuka, Peter Šnír, Gyula Goda, Michal Ondráček, Marilyn Atkinson, Norbert Synčák, Jiřina Prekopová, Eva Rambala, Lenka Lutonská, Zuzana Zimová, Anton Heretik a mnohí ďalší rozhľadení a múdri ľudia, ktorí sú pre mňa veľkou inšpiráciou.

Môj príbeh na portáli www.e-ženy.sk, kde som sa v súťaži o E-ženu roka 2012 umiestnila v kategórii žien podnikajúcich viac ako tri roky na druhom mieste.