Moja komunikácia cez slová

 • Virtuálne svety – naša budúca skaza?

  Kde je hranica medzi tým, aby sme zostali v kontakte s moderným svetom, a zároveň neprekročili medze únosnosti? Čoraz...

  napísala
 • Čím môžeme prispievať univerzu, aby sme mali lepší život?

  Z toho, čo od života dostávame, žijeme. To nám však k blahu, spokojnosti a šťastiu nestačí. Potrebujeme svoj život tvoriť tým, čo...

  napísala
 • Milovať seba nemusí byť tá najťažšia vec na svete

  Stav sebauznania a vyrovnania sa s vlastnou nedokonalosťou nenadobúdame len tak na želanie. Vedie k nemu postupná cesta vylaďovania vzťahu...

  napísala
 • Ako múdro siahať na dno vlastných síl

  Poznáte ten stav, kedy vás vlastné ego vyšťaví natoľko, že prestanete samým sebe dávať všetko potrebné? Mne sa to...

  napísala
 • Predstavivosť je všetko, je to ukážka budúcich atrakcií života

  Tvrdieval Albert Einstein a dodával, že predstavivosť je dôležitejšia ako výsledky. Vychádzal z toho, že vedomosti sú obmedzené, zatiaľ...

  napísala
 • Päť spôsobov ako posilniť emocionálne sebavedomie

  Emócie majú nad nami omnoho väčšiu moc, než sme im ju niekedy ochotní priznať. Tie nepríjemné a negatívne nás...

  napísala
 • Prežitie v sociálnych búrkach. Číta Robert Roth. AUDIOBLOG

    Každý z nás sa minimálne raz denne ocitne v interakcii so sebou alebo s ostatnými, keď zvádza „boj...

  napísala
 • Premena bolesti na silu. Číta Robert Roth. AUDIOBLOG

    Už sa vám asi stalo, že nejaký váš vzťah (akýkoľvek) skončil zle a zanechal po sebe nepríjemnú pachuť....

  napísala
 • Keď sa snažíme, stávame sa sami sebou. Číta Robert Roth. AUDIOBLOG

    Poznáte to, keď sa chcete niekam dostať, nestačí si iba zaobstarať mapu. Rovnako je to v živote, kde...

  napísala
 • Z úvodu Knižky, s ktorou sa dá žiť číta Robert Roth. AUDIOBLOG

    O mojich pohnútkach napísať Knižku, s ktorou sa dá žiť píšem v úvode knihy. Môžete si to vypočuť...

  napísala
 • quote
  napísala
 • quote
  napísala
 • Zaloviť hlbšie v sebe – AUDIOBLOG

    Denne stojíme pred výzvou, ako sa vymaniť z „obyčajnosti“ a vydať zo seba to najlepšie. Pre dobrý pocit...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Emočné búrky – AUDIOBLOG

      Dobrí námorníci síce nevládnu počasiu, ale naučia sa ho pozorne sledovať, dešifrovať a rešpektovať jeho silu. Pokiaľ...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Straty so ziskom – AUDIOBLOG

    To, čo sa nám deje, nemáva len jeden dôvod. Než ich všetky zozbierame, tak pochopíme, podrastieme a zosilnieme. Preto...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Sedem odpovedí na najčastejšie otázky o koučovaní

  Koučing je partnerská debata, žiadne mudrovanie, posudzovanie, hodnotenie, radenie… Okrem reflektovania toho, čo si kouč vypočuje, kladie otázky, ktoré...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Ako prejsť cez čiernotu strachu

  Vo svojej praxi sa stretávam s tým, ako si ľudia myslia, že musia byť neustále silní, aby mohli byť...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Ako odstraňovať z hlavy negatívne predstavy

  Keď v duchu veľa bedákame, že všetko je zlé, uviazneme v tom. Potom sa nedá sústrediť na pozitívne veci. Chce to...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Päť otázok nápomocných pri objavovaní zmyslu života

  Zmysel nemôže byť zadaný, musí byť nájdený. Človek ho potrebuje nájsť sám pre seba. Zároveň vďaka tomu získa aj...

  napísala
 • quote
  napísala
 • quote
  napísala
 • Šesť postojov vedúcich k úspechu

  Viacero ciest vedie na vrchol kopca, ale výhľad je ten istý. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že život od nás...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Ako natrénovať na optimizmus a podliehať pozitívnym ilúziám

  Naučený optimizmus je pojem z pozitívnej psychológie vychádzajúci z predpokladu, že talent pre radosť je možné, rovnako ako ktorýkoľvek...

  napísala