Moja komunikácia cez slová

 • quote
  napísala
 • quote
  napísala
 • Zaloviť hlbšie v sebe – AUDIOBLOG

    Denne stojíme pred výzvou, ako sa vymaniť z „obyčajnosti“ a vydať zo seba to najlepšie. Pre dobrý pocit...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Emočné búrky – AUDIOBLOG

      Dobrí námorníci síce nevládnu počasiu, ale naučia sa ho pozorne sledovať, dešifrovať a rešpektovať jeho silu. Pokiaľ...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Straty so ziskom – AUDIOBLOG

    To, čo sa nám deje, nemáva len jeden dôvod. Než ich všetky zozbierame, tak pochopíme, podrastieme a zosilnieme. Preto...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Sedem odpovedí na najčastejšie otázky o koučovaní

  Koučing je partnerská debata, žiadne mudrovanie, posudzovanie, hodnotenie, radenie… Okrem reflektovania toho, čo si kouč vypočuje, kladie otázky, ktoré...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Ako prejsť cez čiernotu strachu

  Vo svojej praxi sa stretávam s tým, ako si ľudia myslia, že musia byť neustále silní, aby mohli byť...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Ako odstraňovať z hlavy negatívne predstavy

  Keď v duchu veľa bedákame, že všetko je zlé, uviazneme v tom. Potom sa nedá sústrediť na pozitívne veci. Chce to...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Päť otázok nápomocných pri objavovaní zmyslu života

  Zmysel nemôže byť zadaný, musí byť nájdený. Človek ho potrebuje nájsť sám pre seba. Zároveň vďaka tomu získa aj...

  napísala
 • quote
  napísala
 • quote
  napísala
 • Šesť postojov vedúcich k úspechu

  Viacero ciest vedie na vrchol kopca, ale výhľad je ten istý. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že život od nás...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Ako natrénovať na optimizmus a podliehať pozitívnym ilúziám

  Naučený optimizmus je pojem z pozitívnej psychológie vychádzajúci z predpokladu, že talent pre radosť je možné, rovnako ako ktorýkoľvek...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Deväť zásad úspešného balansovania

  K moje práci patrí, aby si ľudia ukladali informácie do hlavy aj iným spôsobom, než stereotypne zaužívaným. Potrebujú to hlavne...

  napísala
 • quote
  napísala
 • quote
  napísala
 • Moja mama mala so mnou kopu starostí, ale myslím, že si to užívala

  Vyriekol Mark Twain a absolútne s ním súhlasím. Ako by dodal môj pubertálny syn Krištof: „Mama, ja som tvoja odmena, tak...

  napísala
 • quote
  napísala
 • Päť spôsobov, ako sa nepoddať

  Viera má obrovskú hodnotu, ale sama o sebe nestačí. Veríme napríklad tomu, že ak sa rozhodneme, môžeme veci zmeniť....

  napísala
 • quote
  napísala
 • Čo vzťahu pomôže zdolať krízu 

  Trvalý vzťah má iné poslanie než poskytovať neobmedzené šťastie dvom dospelým ľuďom. V ideálne vytvorenom vzťahu existuje taká atmosféra, aby akékoľvek...

  napísala
 • quote
  napísala