Moja komunikácia cez slová

 • Päť otázok nápomocných pri objavovaní zmyslu života

  Zmysel nemôže byť zadaný, musí byť nájdený. Človek ho potrebuje nájsť sám pre seba. Zároveň vďaka tomu získa aj...

  napísala
 • Šesť postojov vedúcich k úspechu

  Viacero ciest vedie na vrchol kopca, ale výhľad je ten istý. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že život od nás...

  napísala
 • Ako natrénovať na optimizmus a podliehať pozitívnym ilúziám

  Naučený optimizmus je pojem z pozitívnej psychológie vychádzajúci z predpokladu, že talent pre radosť je možné, rovnako ako ktorýkoľvek...

  napísala
 • Deväť zásad úspešného balansovania

  K moje práci patrí, aby si ľudia ukladali informácie do hlavy aj iným spôsobom, než stereotypne zaužívaným. Potrebujú to hlavne...

  napísala
 • Moja mama mala so mnou kopu starostí, ale myslím, že si to užívala

  Vyriekol Mark Twain a absolútne s ním súhlasím. Ako by dodal môj pubertálny syn Krištof: „Mama, ja som tvoja odmena, tak...

  napísala
 • Päť spôsobov, ako sa nepoddať

  Viera má obrovskú hodnotu, ale sama o sebe nestačí. Veríme napríklad tomu, že ak sa rozhodneme, môžeme veci zmeniť....

  napísala
 • Čo vzťahu pomôže zdolať krízu 

  Trvalý vzťah má iné poslanie než poskytovať neobmedzené šťastie dvom dospelým ľuďom. V ideálne vytvorenom vzťahu existuje taká atmosféra, aby akékoľvek...

  napísala
 • Predstavivosť je silnejšia než vôľa

  Najkrajší obraz na stene je prázdny rám. Hovoria Japonci, lebo veria, že na plátno si namaľujeme sami vlastnou imagináciou...

  napísala
 • Láska je čin, nie iba pocit

  Láska je neoddeliteľnou súčasťou intenzity žitia. Je našou najhlbšou ľudskou potrebou dávajúcou našej existencii zmysel. Láska nie je niečo,...

  napísala