Kríza ako vízia posilnenia

Kríza ako vízia posilnenia

Muž snov hľadá ženu snov… a žijú šťastne a spokojne. Avšak realita väčšinou vyzerá inak. Príde aj kríza, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, ale zároveň tiež príležitosť na nápravu, posun, dozrievanie…

Ak by sme parafrázovali klasický výrok: „Buďme radi, že prežívame partnerskú krízu. Až nebude kríza, bude vzťah mŕtvy“ a chceli ho využiť ako aliby, podrazíme si nohy. Lebo z krízy môžeme vyjsť posilnení – ak budeme venovať pozornosť dôležitým otázkam svojho partnerstva, alebo porazení, kedy chronická kríza prináša deštrukciu.

Partnerský koučing pomáha párom posilniť a prehĺbiť ich vzťah. Strávený čas s koučom je o spoločnom investovaní do vzťahu, kedy sa pár učí opäť nachádzať spoločné ciele a hodnoty, odhaľuje túžby a potreby, aby sa mohol úspešne posúvať do budúcnosti.

Získavaním nadhľadu, rozvíjaním komunikácie a pochopením vzájomného spolužitia sa dvaja ľudia zdieľajúci svoje životy zameriavajú na dôveru, rešpekt, toleranciu, úctu a hlbokú intimitu. To im prinesie nádej a vieru v seba a vo svoj vzťah, ale tiež motiváciu a odhodlanie pracovať na tom, aby boli vo vzťahu spokojní a pociťovali naplnenosť.

Ľuďom, na ktorých nám záleži, najčastejšie hovoríme tie najdôležitejšie veci tým najnedbalejším spôsobom. A potom sme šokovaní, aká veľká priepasť je medzi tým, s akým úmyslom sme hovorili, a tým, ako na naše slová dotyčný zareagoval.

Charles Foster

Partnerská kríza

Ak by sme parafrázovali klasický výrok: „Buďme radi, že prežívame partnerskú krízu. Až nebude kríza, bude vzťah mŕtvy“ a chceli ho využiť ako aliby, podrazíme si nohy. Lebo z krízy môžeme vyjsť posilnení – ak budeme venovať pozornosť dôležitým otázkam svojho partnerstva, alebo porazení, kedy chronická kríza prináša deštrukciu.