Life koučing


Slovo KOUČOVANIE nemá slovenský ekvivalent. Podobné sú poradenstvo, konzultovanie, mentorovanie a facilitácia – všetky tieto činnosti sa v niečom odlišujú, ale vychádzajú z rovnakých princípov, a to z vnímania reality, zodpovednosti a sebadôvery.

Koučovanie

je špecifický spôsob a štýl komunikácie, ktorým sa dajú ovplyvniť alebo zmeniť vnútorné bariéry obmedzujúce ktorúkoľvek oblasť života. Life koučing alebo životný koučing, koučing osobného rozvoja je výborným sprievodcom pri aktívnom riešení problémov, hľadaní skrytého potenciálu, objavovaní vízií…, pričom posilňuje pozitívne zážitky a zameriava sa na riešenia.

Kouč

(Coach) nie je expert, ktorý poskytuje spoľahlivé návody na riešenie problémov. Vedením rozhovoru v rovnocennom partnerstve spolu s koučovaným a podľa jeho požiadaviek rozvíja témy, o ktoré má koučovaný záujem. Kouč počúva, kladie otázky, umožňuje prehodnotiť a uvedomiť si priority, vytvára a poskytuje nové inšpirácie a priateľským spôsobom pomáha rozvíjať tie najlepšie ľudské vlastnosti.

Koučing (coaching) - exekutívny aj životný dokáže odstrániť

Strach z neúspechu

Nedôveru v seba samých

Nedostatok sebavedomia

Takmer všetko, čo obmedzuje tvorivý potenciál

Koučovanie pozitívne vplýva na

Rozvíjanie osobnostného potenciálu

Schopnosť učiť sa nové veci

Tvorivé myslenie a motivácia

Väčšiu flexibilitu a adaptabilitu voči zmenám

KEĎ MA OSLOVÍTE kvôli sprevádzaniu, pomoci alebo osobnostnému rozvoju, budete pre mňa  „experti na samých seba” a ja sa budem o vás zaujímať a rešpektovať vás. V spoločnom otvorenom dialógu nájdeme zdroje a skrytý potenciál, ktoré vás dovedú k vytýčeným cieľom, sebapoznaniu, proaktívnosti a k zlepšeniu kvality života.

Potrebujete vedieť, čo chcete robiť
a aký to má pre vás zmysel.

A k tomu všetkému aj motiváciu, aby sa vám do toho chcelo.

Definície - kaučing, kouč

Kouč (Coach) vás nepotrebuje „opravovať,“ nie ste „pokazený“! Cieľom koučingu nie je vyrobiť z vás niekoho iného na niečí obraz. To, čo potrebujete, je inovácia. V zmysle toho, že chcete uplatniť svoje najlepšie kvality, aby ste mohli naplniť svoju prirodzenú podstatu a využiť potenciál, ktorý vo vás drieme.

Koučing (Coaching) vám pomôže k učeniu sa toho, aby ste videli viacero kúskov akejkoľvek skladačky, ktorá nie je vo vašom živote kompletná a vy nemôžete kvôli tomu napredovať.

Kouč (Coach) vám pomôže s rozšírením vnímania, aby ste dokázali vidieť súvislosti medzi vašimi myšlienkami – potom dosiahnete výborné výsledky. Vnímavosť sa totiž rovná schopnosti otvoriť oči a začať vidieť.

Kľúčom k úspechu je neraz to, aby ste dokázali nahradiť staré návyky novými. Dá sa to docieliť veľmi efektívne vtedy, keď sa uistíte, že nové správanie je príťažlivejšie, efektívnejšie a vyplýva z neho viacej výhod, než z toho predchádzajúceho. Pre takéto spoznávanie vám vie byť kouč (coach) viac než nápomocný.

Skúsenosť nie je to, čo sa človeku prihodí, ale to,
ako si človek poradí s tým, čo sa mu prihodí.

 

 Aldous Huxley