Vystúpenie na podujatí Akčných žien s prednáškou ŽIŤ SVOJE LEPŠIE JA