V klube seniorov POHODA v Stupave, kam chodím dobrovoľníčiť.