Hosťovanie na Festivale psychologie.cz v Prahe s témou Kto sme, keď sa nikto nedíva?