Edukácia so zábavou – program s Oľgou Belešovou pre Univerzitnú knižnicu Mateja Bela v Banskej Bystrici