Balance Management

Balance Management

Pri tom, ako koučujem a trénujem ľudí v osobnom rozvoji som nepretržite svedkom toho, že aj keď zmeny nebývajú vždy ľahké, sú vždy možné.

Na začiatku úvah o tom, že potrebujeme niečo začať robiť inak, aby sa dostavil iný výsledok, než ten, v ktorom sa cyklíme, vyvstane otázka…

Odkiaľ začať?

Keďže meniť dokážeme iba to, čomu rozumieme, čo vieme pomenovať a čo máme vyjasnené – stojíme pred konfrontáciou s tým, či nás naše vzorce správania, návyky a zvyky (musíme ich však vedieť pomenovať) podporujú, alebo oberajú o efektivitu. Za tým všetkým je naša podvedomá snaha o udržanie osobnej rovnováhy, lebo od nej závisí náš výkon a motivácia, náš pocit spokojnosti a naplnenia, naše rozpoloženie a zmysluplnosť a veľa ďalších aspektov.

A práve z týchto dôvodov má pre nás kľúčový význam poznať skutočný stav toho, ako to vlastne “máme”. Zistiť to pomáhajú rôzne techniky a nástroje, ktoré sú vždy prínosom v tom, že cez ne môžeme spoznávať samých seba a prehlbovať si sebauvedomovanie, vďaka čomu dokážeme lepšie porozumieť nielen samým sebe, ale aj druhým.

Ja osobne s obľubou využívam produkt mySelf, kedy mám už po 15 minútach názorne “odmerané”, aká je moja rovnováha a čo ju ovplyvňuje, či mi chýba motivácia, ako zvládam stres a akým spôsobom sa mi v danom momente najefektívnejšie učia nové veci.

Základom tohto testovania – netestovania je farebno-slovná asociačná technika. Keďže nejde o klasický dotazník a čísla, tak slovo test ani nevystihuje túto metódu. Ide o projektívnu techniku, ktorá meria návyky, postoje a prežitky pomocou farebnej škály. Základom sú asociačné podnety v podobe slov alebo obrázkov a škála ôsmich farieb. Je to veľmi jednoduché, rýchle, “bezbolestné” a bezpečné analyzovanie toho, v akej situácii sa nachádzate. Nezískate výsledok, ktorý by Vás zaškatuľkoval, alebo onálepkoval – získate vhľad do toho, kde sú riešenia Vášho momentálneho stavu.

Keď uvažujete nad spoluprácou so mnou a veríte v môj názor na revolučnosť tejto farebno-slovnej asociačnej techniky, napíšte mi na janette.simkova(at)lifekoucing.sk a dohodneme si konzultáciu. Presvedčíte sa sami, ako sa Vám pravdivo odokryje, kde máte výkonnostné bloky a limitujúce faktory.

Ja sama a aj moji klienti máme overené, že prínos tejto techniky spočíva v pozitívnom a nezaujatom popisovaní výsledkov. Je úspešná a obľúbená, lebo názorne a objektívne (nevieme ako ju ovplyvniť :)) podáva obraz kľúčových charakteristík správania, ktoré sú spoločné pre všetkých ľudí. Pomáha pochopiť, čo všetko sa dá pre rovnováhu urobiť, čím uľahčuje mnohé rozhodnutia a voľby, a tak vlastne „uľahčuje“ samotný život.

Partnersky spolupracujem so spoločnosťou Enage Hill, ktorá koncept Balance managementu doniesla na Slovensko. Na ich stránke www.balancemanagement.com sa dočítate všetko o tomto prevratnom koncepte, ktorý zmenil nielen vedenie ľudí.

Priať si zmenu nič nezmení. Rozhodnúť sa teraz hneď k činu zmení všetko!

Nick Vujicic

Ak budeme robiť všetko tak, ako sme robili doteraz, potom aj výsledky budú také ako doteraz, ak nie horšie.

Čestimír Dammer