Vystúpenie na konferencii Happy Company 2017 venovanej zmysluplnosti s témou Ako oddeliť červenou čiarou to, čo nám zmysel dáva a čo už nie.