Moja prvá printová kniha vyjde v renomovanom vydavateľstve PORTÁL